Kontakt

Fundacja Good Life
ul. Świętojerska 16/18
00-202 Warszawa - Polska
M: +48 727 696 900
E: fundacja@goodlife.org.pl

Rejestr
Fundacja Good Life
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
krs 0000430383
nip 5252535677
regon 146254463

Bank
PKO Bank Polski SA
bic: BPKOPLPW
iban:
(PLN) PL 13 1020 1068 0000 1402 0319 6375
(EUR) PL 18 1020 1068 0000 1202 0319 6383

Janusz Chyliński
T. 602 522 055
E. janusz.chylinski@wp.pl

Marek Stachurski
T. 502 371 301
E. marek.stachurski@o2.pl

Tomasz Grocholski
T. 727 696 900
E. fundacja@goodlife.org.pl
(administrator danych osobowych, składki członkowskie, terminy wysyłki SELOL

(od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00)