Kontakt

Fundacja Good Life
ul. Świętojerska 16/18
00-202 Warszawa - Polska
M: +48 605 115 240
E: [email protected]

Rejestr
Fundacja Good Life
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
krs 0000430383
nip 5252535677
regon 146254463

Bank
PKO Bank Polski SA
bic: BPKOPLPW
iban:
(PLN) PL 13 1020 1068 0000 1402 0319 6375
(EUR) PL 18 1020 1060 0000 1202 0319 6383

Janusz Chyliński
T. +48 602 522 055
E. [email protected]

Marek Stachurski
T. +48 502 371 301
E. [email protected]

Tomasz Grocholski
T. +48 605 115 240
E. [email protected]
(administrator danych osobowych, składki członkowskie, terminy wysyłki selolu)

(od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00)