SELOL

Profilaktyka nowotworowa
Uzyskaj wsparcie

Szanowni Państwo

SELOL może być zastosowany w każdym innym sposobie leczenia choroby nowotworowej. W przypadku zastosowania naświetlań promieniowaniem jonizującym, SELOL pomaga uniknąć lub szybko zlikwidować chorobę popromienną, a usuwając metale z organizmu, minimalizuje skutki zastosowanych chemioterapeutyków.

Udostępniany jest jedynie w wyjątkowych przypadkach choroby nowotworowej, głównie w stanach terminalnych. Kuracja trwa od 3 do 5 lat. Każdy przypadek oceniany będzie indywidualnie.

Prosimy nie rezygnować z leczenia zalecanego przez specjalistę onkologa. Państwa obowiązkiem jest uzgodnienie z lekarzem możliwości przyjmowania preparatu SELOL.

Chory lub osoba podająca preparat choremu przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za skutki ewentualnych odstępstw od zalecanych dawek. SELOL nie może być udostępniany przez chorych innym potrzebującym, bez konsultacji z lekarzem. Wymagana jest pisemna zgoda lekarza na przyjmowanie preparatu SELOL.

Skierowania na podstawie dostarczonej początkowej i aktualnej dokumentacji medycznej pacjenta wydają:

dr n. med. Kazimierz Kordecki
T. +48 662 122 225, BIAŁYSTOK
E. k.kordecki@o2.pl

dr Maria Ostasiewicz-Misiuna
T. +48 504 049 891, WARSZAWA (wizyty domowe)
E. misiunam@o2.pl

dr Anna Błażewska-Gruszczyk
T. +48 12 638 04 73, KRAKÓW
E. diagnoza@usg-diagnoza.pl

dr Katarzyna Junak
T. 501 621 517, +48 12 255 14 55, KRAKÓW
E. alterklinik@gmail.com

Rejestracja

Przed wizytą u lekarza prosimy pobrać i uzupełnić:

  • świadomą zgodę chorego POBIERZ

Dokumentacja medyczna

Podczas wizyty u lekarza należy dodatkowo przedstawić:

  • rozpoznanie i badania histopatologiczne
  • historia choroby, parametry biologiczne: wiek, płeć, waga; dotychczasowy sposób leczenia (chemioterapia/radioterapia/operacje)
  • badania morfologii krwi
  • wyniki badań obrazowych: MR, CT, USG – opisy, zdjęcia wyjściowe i obecne

Po zakwalifikowaniu, prosimy o przesłanie na e-mail: fundacja@goodlife.org.pl uzupełnionych skanów dokumentów:

  • recepty
  • zgody