SELOL

Profilaktyka nowotworowa
Uzyskaj wsparcie

Szanowni Państwo

SELOL może być zastosowany w każdym innym sposobie leczenia choroby nowotworowej. W przypadku zastosowania naświetlań promieniowaniem jonizującym, SELOL pomaga uniknąć lub szybko zlikwidować chorobę popromienną, a usuwając metale z organizmu, minimalizuje skutki zastosowanych chemioterapeutyków.

Udostępniany jest jedynie w wyjątkowych przypadkach choroby nowotworowej, głównie w stanach terminalnych. Kuracja trwa od 3 do 5 lat. Każdy przypadek oceniany będzie indywidualnie.

Prosimy nie rezygnować z leczenia zalecanego przez specjalistę onkologa. Państwa obowiązkiem jest uzgodnienie z lekarzem możliwości przyjmowania preparatu SELOL.

Chory lub osoba podająca preparat choremu przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za skutki ewentualnych odstępstw od zalecanych dawek. SELOL nie może być udostępniany przez chorych innym potrzebującym, bez konsultacji z lekarzem. Wymagana jest pisemna zgoda lekarza na przyjmowanie preparatu SELOL.

Po opłaceniu comiesięcznej składki w wysokości 500 zł, otrzymujecie Państwo 150 ml preparatu na adres wskazany w formularzu zgody.

Skierowania na podstawie dostarczonej aktualnej dokumentacji medycznej pacjenta wydają:

dr n. med. Norbert Szaluś
 – konsultant medyczny Fundacji
T. +48 575 622 322, Warszawa
Prof. dr hab. Marek Bębenek
 T. +48 71 337 00 55, Wrocław
dr n. med. Kazimierz Kordecki
T. +48 662 122 225, Białystok
dr Maria Ostasiewicz-Misiuna
T. +48 504 049 891, Warszawa

 

Rejestracja

Przed wizytą u lekarza prosimy pobrać i uzupełnić:

  • świadomą zgodę chorego POBIERZ

Dokumentacja medyczna

Podczas wizyty u lekarza należy dodatkowo przedstawić:

  • rozpoznanie i badania histopatologiczne
  • historia choroby, parametry biologiczne: wiek, płeć, waga; dotychczasowy sposób leczenia (chemioterapia/radioterapia/operacje)
  • badania morfologii krwi
  • wyniki badań obrazowych: MR, CT, USG – opisy, zdjęcia wyjściowe i obecne

Po zakwalifikowaniu, prosimy o przesłanie na e-mail: fundacja@goodlife.org.pl uzupełnionych skanów dokumentów:

  • recepty
  • zgody