Szanowni Państwo,

Oczekując na zgodę Komisji Europejskiej na dopuszczenie SELOL’u do obrotu i spożycia, jako selenowego suplementu, pozyskujemy finansowanie na ukończenie badań przedklinicznych preparatu SELOL, który jest oryginalnym odkryciem polskiego naukowca dr hab. n. farm Piotra Suchockiego /Prof. NIL /.
Zastosowanie SELOLu przyczynia się do zmniejszenia zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi takimi jak: nowotwory, choroby mózu, choroby sercowo-naczyniowe, stwardnienie rozsiane, cukrzyca, choroby reumatyczne oraz wiele innych. Usprawnia funkcjonowanie mózgu i postępujące wraz z wiekiem zmiany zwyrodnieniowe mózgu oraz układu odpornościowego, który stanowi fundamentalny system bezpieczeństwa życia człowieka. Posiada również właściwości chelatacyjne – usuwa z organizmu pierwiastki ciężkie zapobiegając odkładaniu się ich w organizmie, np.: stront, rtęć, kadm, ołów, cez.
Fundacja Good Life nie działa w celu osiągnięcia zysku. Wszystkie wpływy przeznaczamy na realizację celów statutowych. Dzięki Państwa wsparciu będziemy nadal udostępniać SELOL, sfinansujemy zakończenie badań w Narodowym Instytucie Leków, niezbędnych do rejestracji preparatu w Unii Europejskiej oraz zakupimy niezbędny sprzęt i składniki do produkcji preparatu SELOL.
Serdecznie zapraszamy do włączenia się w to innowacyjne przedsięwzięcie, które zaowocuje poprawą zdrowia naszego społeczeństwa i stanowić będzie wyjątkowe wsparcie na rzecz chorych na raka.

dr hab. n. farm. Piotr Suchocki – przewodniczący Rady Fundacji Good Life

ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

bank: PKO Bank Polski SA
bic: BPKOPLPW
iban:
(PLN) PL 13 1020 1068 0000 1402 0319 6375
(EUR) PL 18 1020 1068 0000 1202 0319 6383


Honorowy Sponsor Fundacji Good Life


Szanowni Państwo,

Doceniając wielkość darów, kierując się potrzebą utrwalenia w naszych sercach i umysłach naszych pacjentów owoców Państwa wsparcia, nadaje się tytuł Honorowego Sponsora Fundacji Good Life Wielce Szanownemu Panu
Piotrowi Kozłowskiemu - Kanro Ltd /Białystok-Fasty/

Piotr Kozłowski

Pragniemy rówież podziękować następującym osobom:


Marek Dąbrowski z Sulejówka
Jan Ślusarz z Mińska Mazowieckiego
Jacek Frydrych z Lesznowoli
Romuald Wrzodak z Ożarowa Mazowieckiego
Elżbieta Olenderek z Warszawy
Jan Ruszkowski z Warszawy
Karolina Sitarz z Warszawy
Leszek Mijakowski z Warszawy
Mieczysław Kasprzyk z Warszawy
Rafał Siedlecki z Warszawy
Ewa Siedlecka z Warszawy
Stanisław Piechota z Warszawy
Kazimierz Kordecki z Białegostoku
Anna Cwalińska z Białegostoku
Ewa Przewłocka z Białegostoku
Dorota Chodkowska z Nowego Aleksandrowa
Waldemar Cwaliński z Ponikł
Ryszard Korytkowski z Łomży
Marcin Karwacki z Gdańska
Bartosz Karwacki z Gdańska
Maja Markiewicz-Faust z Gdańska
Andrzej Batóg z Kielc
Dominika Kołomańska z Wilkowa
Marcin Cernek ze Świętej Katarzyny

Teresa Szwajnoch z Nowej Rudy
Teresa Wiska z Nowej Rudy
Elżbieta Opacka z Nowej Rudy
Elżbieta Będkowska z Nowej Rudy
Bronisław Jankowski z Łodzi
Dariusz Wiecha z Kucin
Olga Wiecha z Kucin
Grażyna Palewicz-Tomczewska ze Zgierza
Lech Tomczewski ze Zgierza
Waldemar Mieszkowski z Legionowa
Marcin Lewandowski z Legionowa
Aneta Poświata z Chotomowa
Katarzyna Nowysz z Płocka
Alina Prus z Dzierżenina
Lesław Walesiak z Praszki
Danuta Wojtas z Sosnowca
Małgorzata Ciszak z Leszna
Wiesława Szady z Dzierżoniowa
Marzena Czopczyc z Dzierżoniowa
Bogusław Rząska z Dzierżoniowa
Jarosław Koślakowicz z Dzierżoniowa
Krzysztof Sawicki z Prusy
Grażyna Mazur z Wałbrzycha

Jan Tomera z Wałbrzycha
Grażyna Nowicka z Sosnowca
Beata Winnicka z Piotrkowa Trybunalskiego
Jan Ożarek z Piotrkowa Trybunalskiego
Anna Bartosik z Radomska
Dawid Czycz z Krakowa
Monika Sowa z Dąbrowy
Jakub Sowa z Dąbrowy
Piotr Sowa z Dąbrowy
Władysław Czycz z Mietniowa
Beata Konieczny z Mietniowa
Rafał Głębocki z Jezior
Marek Romański z Warkał
Damian Kruchlik z Poznania
Emilia Kajzler z Kamienia Pomorskiego
Ronald Szczepankiewicz z Warszawy
Piotr Suchocki z Warszawy
Maciej Łoziński z Warszawy
Tomasz Nowak z Wolszyna
Maciej Nowak z Wolsztyna
Maria Czapnik z Opoczna
Irena Kalinowska z Opoczna
Mariusz Całka z Góry Siewierskiej


Odejmij % od swojego podatku


Już dziś możesz ofiarować pieniądze na nasze konto w wysokości 10% podatku dochodowego rocznie (osoby prawne), 6% podatku dochodowego rocznie (osoby fizyczne) i 1% podatku dochodowego rocznie przy okazji składania corocznego zeznania podatkowego za 2015 rok

Fundacja Good Life, ul. Swiętojerska 16/18, 00-202 Warszawa KRS 0000 430383 nr rach.: 13 1020 1068 0000 1402 0319 6375 z dopiskiem „na cele statutowe”

Podstawa prawna:


Przy wsparciu w 2018 r organizacji pożytku publicznego Fundacji Good Life nr KRS 0000 430 383, odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają darowizny, zgodnie z ustawą:
Art. 18. 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

10% dochodu rocznie na rzecz OPP darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust.1;

20% dochodu rocznie na rzecz OPP w bankach - 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;

6% dochodu rocznie na rzecz OPP – art. 26 pkt. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991 Nr 80 poz. 350 z późn.zm.), można odliczyć od podstawy obliczenia podatku. Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu rocznie.

1% z podatku dochodowego na rzecz OPP przy okazji składania corocznego zeznania podatkowego za 2015 rok /dotyczy osób wypełniających PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38, PIT-39/.

10%-darowizn na cele kultu religijnego łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Wdzięczni Ofiarodawcom
Rada i Zarząd Fundacji Good Life

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.


Druk wpłaty na konto naszej fundacji
W celu wydrukowania przekazu prosimy pobrać plik na komputer.