Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować o działalności Fundacji Good Life.
Naszą misją jest:

 • profilaktyka nowotworowa,
 • tworzenie, wdrażanie i propagowanie nowoczesnych technologii, szczególnie w obszarze medycyny oraz umożliwienie korzystania z nich społeczności, w szczególności poprzez prowadzenie oraz zlecanie w tym celu badań naukowych, a także opracowywanie nowych rozwiązań techniki i medycyny,
 • popularyzacja idei zdrowego stylu życia oraz poszanowania środowiska,
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju świadomości prozdrowotnej społeczeństwa,
 • działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i wdrażania nowoczesnych technologii poprawiających jakość życia oraz współpraca z organizacjami zajmującymi się powyższymi.

 • Działalność realizujemy poprzez:
 • promocję i popularyzację współczesnych osiągnięć w medycynie i technice poprawiających jakość życia, profilaktyce i wczesnej diagnostyce schorzeń,
 • fundowanie stypendiów naukowych oraz organizowanie i finansowanie staży naukowych krajowych i zagranicznych związanych z nowymi technikami,
 • prowadzenie działalności w zakresie transferu techniki i technologii, działalności naukowo-badawczej, prac innowacyjno – wdrożeniowych w Polsce i za granicą,
 • wspieranie finansowe badań naukowych i klinicznych, zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury oraz przekazywanie go wybranym placówkom medycznym lub naukowym.


 • Władze fundacji


  rada fundacji:
  prof. dr hab. n. farm. Piotr Suchocki - przewodniczący
  Tomasz Grocholski - wiceprzewodniczący 
  Zbigniew Borówko – członek

  zarząd:
  Janusz Chyliński - prezes
  Marek Stachurski - sekretarz

  tłumacze:
  Katarzyna Suchocka-Pluskota i Piotr Pluskota
  angielski
  E: atwat@o2.pl

  Jarosław Grzywacz
  chiński / hiszpański
  E: jg@tlumacz-e.pl


  Dane rejestracyjne naszej fundacji


  OPP Fundacja Good Life

  adres: Świętojerska 16 lok. 18, 00-202 Warszawa, Polska

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  krs 0000 430383
  nip 5252535677
  regon 146254463

  bank: PKO Bank Polski SA
  bic: BPKOPLPW
  iban:
  (PLN) PL 13 1020 1068 0000 1402 0319 6375
  (EUR) PL 18 1020 1068 0000 1202 0319 6383

  OPP: status OPP - XII Wydział KRS dniu 16.01.2015
  M.R.P.i P.S: wpis na listę opp uprawnionych do otrzymywania 1%: www.pozytek.gov.pl w dniu 15.12.2015