Przedstawiamy listę adresów internetowych polskich ośrodków onkologicznych


Beskidzkie Centrum Onkologii w Bielsku-Białej
Białostockie Centrum Onkologiczne w Białymstoku
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Centrum Onkologii - Instytut w Gliwicach
Centrum Onkologii - Instytut w Krakowie
Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Instytut Przemysłu Organicznego oddział w Pszczynie
Lubuski Ośrodek Onkologii w Zielonej Górze
Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie
Mazurskie Centrum Onkologii w Olsztynie
Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
Szpital Morski w Gdyni
Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Łodzi
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Warszawie