SELOL jest oryginalnym polskim odkryciem, w lecznictwie nie ma jego odpowiedników

Wyraźne zapotrzebowanie na nowe, mniej toksyczne niż selenian(IV) sodowy związki selenu(IV) stało się przyczyną opracowania syntezy seleninotriglicerydów z chemicznie zmodyfikowanego oleju słonecznikowego. SELOL jest mieszaniną seleninotriglicerydów uzyskaną w wyniku wbudowania do cząsteczek kwasów tłuszczowych olejów roślinnych kwasu selenowego(IV).

Jest to pierwszy znany od 1992 r. preparat zawierający selen organiczny na +4 stopniu utlenienia. W zależności od fazy swojego działania posiada silne właściwości prooksydacyjne i przeciwnowotworowe natomiast w drugiej fazie właściwości antyoksydacyjne i naprawcze np. błony komórkowe lub DNA.

Zastosowanie go w lecznictwie może się przyczynić do zmniejszenia zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi takimi jak: nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, stwardnienie rozsiane, cukrzyca, choroby reumatyczne oraz wiele innych, u podłoża których leży stres oksydacyjny oraz zaburzenia naturalnego potencjału oksydoredukcyjnego komórek.

Posiada również właściwości chelatacyjne - usuwa z organizmu pierwiastki ciężkie zapobiegając odkładaniu się ich w organizmie, np.: stront, rtęć, kadm, ołów, cez.

Ze względu na obecność selenu(IV), preparat ten znosi oporność wielolekową wszystkich dotychczas przebadanych nowotworowych linii komórkowych. Dawka lecznicza, którą należy zastosować w walce z nowotworami to 3,0 mg Se(IV)/kg masy ciała. toksyczność seleninotriglicerydów w porównaniu ze znanymi nieorganicznymi związkami selenu(IV) - np. selenianu(IV) sodowego - jest 30 razy niższa.

Można będzie więc, po zakończeniu badań klinicznych, stosować go bezpiecznie w lecznictwie zwłaszcza, że nawet w ogromnych dawkach rzędu 20 mg Se(IV)/kg masy ciała nie powoduje uszkodzeń komórek zdrowych badanych zwierząt laboratoryjnych. natomiast selenian(IV) sodowy ma niepożądaną właściwość – dawka śmiertelna to 3,5 mg Se(IV)/kg masy ciała - równie skutecznie zabija komórki nowotworowe jak i prawidłowe poprzez nekrozę (brudną śmierć).

Opisywane wyżej seleninotriglicerydy, a więc związki organiczne selenu(IV), przy zastosowaniu nawet w dawkach 10 razy większych uśmiercają komórki nowotworowe w sposób naturalny poprzez apoptozę, nie czyniąc przy tym szkody komórkom prawidłowym

Pierwszym etapem ich działania na komórki nowotworowe jest działanie prooksydacyjne, a nie antyoksydacyjne, które po 4-6 godzinach od podania zmienia się na antyoksydacyjne w wyniku uruchomienia drugiej enzymatycznej linii obrony antyoksydacyjnej poprzez selenoenzymy. Ażeby zabić komórkę nowotworową trzeba zwiększyć jej potencjał oksydoredukcyjny do wartości powyżej -170 mV i przestawić metabolizm komórki na szlak apoptozy. Podanie chorym z nowotworami związków selenu(II), wywołuje stres redukcyjny znacznie trudniejszy do opanowania.

Dawno już udowodniono, że nadmiar antyoksydantów szkodzi zwłaszcza w chorobie nowotworowej, a stosowanie wysokich dawek związków selenu(II) może skrócić życie. Organizmy ssaków nie radzą sobie z wysokimi dawkami selenu(II). Nie potrafią ich skutecznie i szybko metabolizować i wydalać

Potrzebne są związki selenu(IV) metabolizowane do selenodiglutationu (związku o silnym działaniu przeciwnowotworowym) i selenków (H2Se), które muszą wymienić grupę –OH seryny na SeH. Powstaje aktywna postać selenocysteiny, która jest szybko wbudowywana do centrów aktywnych selenoenzymów. Po  ataku wolnych rodników tlenowych wywołanym podaniem Se(IV) następuje okres naprawy wszystkich uszkodzeń wywołanych przez reaktywne formy tlenu, ale wyłącznie w komórkach prawidłowych. Komórki nowotworowe mają blokowaną syntetazę gamma-glutamylocysteinową (następuje całkowite zahamowanie produkcji glutationu). Komórka nowotworowa pozbawiona jest pierwszej najważniejszej linii obrony antyoksydacyjnej. Dodatkowo blokowana jest dioksogenaza cysteinowa. W komórkach nowotworowych gromadzi się cysteina. Dochodzi do cysteinylacji wszystkich białek i komórki giną. Tak działają organiczne związki selenu +4

prof. dr hab. n. farm. Piotr Suchocki, wynalazca preparatu SELOL
Adiunkt w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz w Zakładzie Chemii Farmaceutycznej Narodowego Instytutu Leków


Preparat SELOL jest obecnie dokładnie badany w kilku ośrodkach naukowych w Polsce: Narodowy Instytut Leków we współpracy z Zakładem Bioanalizy i Analizy Leków, w Zakładzie Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk, w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk oraz w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, pod kątem mechanizmów działania oraz potencjalnego wykorzystania w leczeniu oryginalnego polskiego wynalazku

Przyłączają się nowe ośrodki badawcze z całego świata. Trwają międzynarodowe badania tego preparatu finansowane przez Unię Europejską, a obejmujące Uniwersytety w Brazylii, Chinach, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Polsce oraz Portugalii

Od kilku lat nasi naukowcy współpracują z dwoma uniwersytetami w Brazylii (w Sao Paulo i w Brasilii). Kontynuujemy i poszerzamy rozpoczęte tam badania nad „inteligentnymi” nanokapsułkami magnetycznymi zawierającymi nanocząsteczki maghemitu i SELOL. Wstępne badania wykazały czterokrotny wzrost cytotoksyczności SELOL’u w postaci nanocząsteczek w stosunku do wielu linii komórek nowotworowych. Maghemitowe nanocząstki magnetyczne z SELOL’em same rozpoznają komórki nowotworowe, wnikają do nich i uwalniają SELOL. Ponadto za pomocą pola magnetycznego mogą być gromadzone w dowolnym miejscu organizmu, a po wniknięciu do komórek nowotworowych i poddane działaniu zmiennego pola magnetycznego mogą powodować wzrost ich temperatury do 43°C (efekt hypertermii), co bardzo skutecznie je likwiduje

Badania działania SELOL’u na nowotwory prostaty wszczepione zwierzętom laboratoryjnym wskazują na około 17% zmniejszenie się guzów w ciągu 14 dni suplementacji SELOL’em

Na podstawie wyników uzyskanych w przeprowadzonym badaniu toksyczności (Instytut Przemysłu Organicznego w Pszczynie): badania kliniczne, kliniczno-chemiczne, patomorfologiczne, przy powtarzanym 90-dniowym podawaniu doustnym na szczurach dla materiału badanego - SELOL 5% (seleninotriglicerydy) o zawartości Se(IV) 50 mg/ml – przyjmuje się, że poziom bez obserwowanego działania szkodliwego (NOAEL) wynosi 2 mg/kg mc.

Narodowy Instytut Leków
Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 
Instytut Przemysłu Organicznego oddział w Pszczynie
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego
Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk
Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Universidade de Sa˜o Paulo
Fundacao Universidade de Brasilia
Asociacion Centre de Investigacion Cooperativa en Biomateriales
Huazhong University of Science and Technology
Tyoeterveyslaitos
Universitaet Leipzig
Zhejiang University


Naukowcy, badając statystyki zachorowań na nowotwory z ostatnich 30 lat obliczyli, że jak tak dalej pójdzie, to około 2030 roku ponad 90% z nas zachoruje na raka. Według statystyk opublikowanych przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem, w 2017 roku, 18 035 539 Europejczyków zachoruje na nowotwory złośliwe

Statystyki - Polska / Europa / Świat