Zarząd

RADA

Prof. dr hab. n. farm. Piotr Suchocki - przewodniczący
Tomasz Grocholski – wiceprzewodniczący
Zbigniew Borówko – członek

ZARZĄD

Janusz Chyliński - prezes
Marek Stachurski – sekretarz